SERVO MOTOR

Servo Motor มีหน้าที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์ของเครื่องจักรกลหรือระบบของการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ ได้รับคําสั่งจากตัว Servo Driver พร้อมกับส่งสัญญาณป้อนกลับให้กับตัว Servo Driver ว่าตอนนี้ Servo Motor เคลื่อนที่ด้วย ความเร็วเท่าไหร่และระยะทางในการเคลื่อนที่เป็นระยะทางเท่าไหร่แล้ว ด้วยสัญญาณของตัว Encoder ที่อยู่ภายในตัว Servo Moter ทําให้การเคลื่อนที่ของ Servo Motor นั้นมีความแม่นยําสูง

**มีสินค้าใน STOCK มากมาย ทั้งมือหนึ่งและมือสอง**

จำหน่าย ขาย และรับซ่อม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โรงงาน

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่   Tel : 091-7890709     ID-Line : 0917890709

                                                                                  Email : idsale.tik@gmail.com              WWW.idallpart.com
Visitors: 188,670