google-site-verification: google2242a84f00f8505d.html

FATEK

จำหน่าย plc fatek ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นทั้งมือหนึ่ง และ มือสอง

รับซ่อม ทุกรุ่นพร้อมลงโปรแกรม

เรานำเข้าสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่ผ่านตัวแทน
มั่นใจในราคาที่ถูกกว่า สินค้ามีประกัน

และสำหรับงานซ่อมเรามีทีมงานซ่อมที่ชำนาญด้าน

การซ่อม plc โดยเฉพาะ มีสต็อคอะไหล่ทุกรุ่น

สามารถประเมินอาการเสียและซ่อมเสร็จรวดเร็ว รับงานซ่อมด่วน

ยินดีรับเทิร์นของเก่า รับแลกเปลี่ยนสินค้า

พร้อมบริการรับส่งสินค้า

 

ยินดีให้คำปรึกษา

สนใจสอบถามราคา

ติดต่อ คุณส้ม

Tel : 098-830-1646

Email : idsom.sales@gmail.com

ID line : kit-cp9

 

 

 จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-20MA

จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40MAT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8YR
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40XYR
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20MCT2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40A
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-TC6
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-1LC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-10MAT2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24MCR2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24MCT2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MCR2-AC

จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24EAP
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-6TC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-4A2D
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60EAT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8X
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-14MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-2TC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8EY
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-7SG2
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-CM25C
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40EA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม B1-32MT2-AC

จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-28MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม B1-32MT2-D24
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MAR2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24EX
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24EYT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20MR25-D24
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24XYT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20EX
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม B1-24M4T25-D24
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60EAP
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24MU
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MC

จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MCT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8EYT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MCT2
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-40MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-2DA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40MCR
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-16YR
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-6ADS
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20MAR2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-10MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20X
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-20MU

จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-16TC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-10MCR2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60XYT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม B1Z-14MT2-D24
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม B1Z-24MT2-D24S
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-6AD
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-44MNT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-28MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40EAP
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-TC2
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MNR2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MCT2-D24

จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-28EAP
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-40EAP
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-28EA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-40EA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB32EX
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-8EA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-8EX
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-8EY
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-48EAT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-48EX
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-48EYT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-7SG1
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม HB1-40MR5-D24S
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม HB1-14M-D24S
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม HB1-24M-D24S
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม HB1-10MT5-D24S
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-20MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-40MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-20MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-28MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-40MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBN-19MCT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBN-26MCT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBN-36MCT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-7SG2
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-2AH4
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-2AT4
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-2AJ4
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-2AK4
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-4AJ12
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-4AJ18
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-4AJ-24
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-6AD
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FB-2DA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-14MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MB
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40MB
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MB
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-10MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60MC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBE-28MA
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60EAP
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20MN
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-32MNR2-AC
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-44MN
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-24XYT
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-40XY
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-60XY
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8X
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8Y
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-8XY
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-16Y
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-16XY
จำหน่าย ขาย ซ่อม รับซ่อม FBS-20X

ขาย FBE-28EAP

ขาย FBE-40EAP

ขาย FB-28EA

ขาย FB-40EA

ขาย FB-32EX

ขาย FB-8EA

จำหน่าย FB-8EX

จำหน่าย FB-8EY

จำหน่าย FB-48EAT

จำหน่าย FB-48EX

จำหน่าย FB-48EYT

จำหน่าย FB-7SG1

ขาย HB1-40MR5-D24S

ขาย HB1-14M-D24S

ขาย HB1-24M-D24S

ขาย HB1-10MT5-D24S

ขาย FBE-20MA

ขาย FBE-40MA

จำหน่าย FBE-20MC

จำหน่าย FBE-28MC

จำหน่าย FBE-40MC

จำหน่าย FBN-19MCT

จำหน่าย FBN-26MCT

จำหน่าย FBN-36MCT

รับซ่อม FB-20MA

รับซ่อม FBS-40MAT

รับซ่อม FBS-8YR

ขาย FBS40XYR

ขาย FBS-20MCT2-AC

ขาย FBS-4DA

ซ่อม FBS-TC6

ซ่อม FBS-1LC

FBS-10MAT2-AC

จำหน่าย FBS-24MCR2-AC

จำหน่าย FBS-24MCT2-AC

จำหน่าย FBS-60MCR2-AC

รับซ่อม FBS-60MCT

รับซ่อม FBS-8EYT

รับซ่อม FBS-32MCT2

ขาย FB-40MC

ขาย FBS-2DA

ขาย FBS-40MCR

ซ่อม FBS-16YR

ซ่อม FB-6ADS

ซ่อม FBS-20MAR2-AC

จำหน่าย FBS-10MA

จำหน่าย FBS-20X

จำหน่าย FBE-20MU

ซ่อม FB-7SG2

ซ่อม FB-2AH4

ซ่อม FB-2AT4

ซ่อม FB-2AJ4

ซ่อม FB-2AK4

ซ่อม FB-4AJ12

จำหน่าย FB-4AJ18

จำหน่าย FB-4AJ24

จำหน่าย FBS-24XYR

จำหน่าย FB-2DA

จำหน่าย FBS-14MA

จำหน่าย FBS-20MA

รับซ่อม FBS-24EAP

รับซ่อม FBS-6TC

รับซ่อม FBS-4A2D

ขาย FBS-60EAT

ขาย FBS-8X

ขาย FBS-14MC

ซ่อม FBS-2TC

ซ่อม FBS-8EY

ซ่อม FBS-7SG2

จำหน่าย FBS-CM25C

จำหน่าย FBS-40EA

จำหน่าย B1-32MT2-AC

รับซ่อม FBS-16TC

รับซ่อม FBS-10MCR2-AC

รับซ่อม FBS-60XYT

ขาย B1Z-14MT2-D24

ขาย B1Z-24MT2-D24S

ขาย FBS-6AD

ซ่อม FBS-44MNT

ซ่อม FBS-28MA

ซ่อม FBS-40EAP

จำหน่าย FBS-TC2

จำหน่าย FBS-32MNR2-AC

จำหน่าย FBS-60MCT2-D24

ขาย FBS-24MA

ขาย FBS-32MA

ขาย FBS-32MB

ขาย FBS-40MA

ขาย FBS-40MB

ขาย FBS-60MA

ซ่อม FBS-60MB

ซ่อม FBS-10MC

ซ่อม FBS-24MC

จำหน่าย FBS-32MC

จำหน่าย FBS-40MC

จำหน่าย FBS-44MNR

รับซ่อม FBE-28MA

รับซ่อม B1-32MT2-D24

รับซ่อม FBS-32MAR-AC

ขาย FBS-24EX

ขาย FBS-24EYT

ขาย FBS-20MR25-D24

ซ่อม FBS-24XYT

ซ่อม FBS-20EX

ซ่อม B1-24M4T25-D24

จำหน่าย FBS-60EAP

จำหน่าย FBS-24MU

จำหน่าย FBS-60MC

จำหน่าย FBS-20MN

จำหน่าย FBS-32MCR

จำหน่าย FBS-44MN

จำหน่าย FBS-24XY

จำหน่าย FBS-40XY

จำหน่าย FBS-60XY

ซ่อม FBS-60MCR

ซ่อม FBS-8Y

ซ่อม FBS-8XY

ซ่อม FBS-16Y

ซ่อม FBS-16XY

ซ่อม FBS-20MNR

Visitors: 45,605